Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

 

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

>                        

                                     

 

 

   Η διδασκαλία της Αρχαιότητας στο σχολείο είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ελληνικής Εκπαίδευσης και  έργο του φιλολόγου που   πραγματοποιείται κυρίως μέσα από τα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και  της ιστορίας. Η σφαιρική και ολοκληρωμένη όμως Αρχαιογνωσία  επιβάλλει την εξέταση και άλλων όψεων του αρχαίου κόσμου, όπως τα υλικά κατάλοιπα και η Τέχνη, της οποίας η παρουσία στα διδακτικά εγχειρίδια είναι μάλλον περιορισμένη και η διδασκαλία της, τις περισσότερες φορές, υποτυπώδης. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε  στη δημιουργία του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης  το οποίο, ενώ αρχικά ασχολήθηκε με την τέχνη της Αρχαιότητας, στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην τέχνη των   άλλων ιστορικών περιόδων  (όπως της Αναγέννησης) αποσκοπώντας, εκτός της Αρχαιογνωσίας,  στη γενικότερη επαφή με την Τέχνη και στην αισθητική καλλιέργεια. Επίσης κεντρική θέση στα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου κατέχουν τα αστικά σύνολα, οι πόλεις, στη διαχρονική τους εξέλιξη.

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ